โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปี 1


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปี 1

วันที่ 3 ก ค.66 #หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง จัดกิจกรรม

“โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่” หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

นำ นศ.ปี 1 ศึกษาดูงานระบบนิเวศป่าชายเลนและการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

เดินป่าชายเลน ร่วมกิจกรรมปล่อยลูกปู ณ ชายหาดชะอำ #มอบถุงผ้ารักษ์โลก

เพื่อใช้ในการเรียน แก่ นศ.ปี 1 ทุกคน 🥰🥰🥰

🩵🩵🩵Fisheries Science🐟🐟🐟

🌈🌈🌈ยินดีต้อนรับ นศ. ปี 1 ทุกคน🌈🌈🌈