การรับเข้าศึกษา

การรับเข้าศึกษา 2 วิธี ประกอบด้วย
1. ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System)
2. การรับตรงโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการจัดการทรัพยากรทางน้ำ สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์

ข่าว & กิจกรรม & ทุนการศึกษา

แนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ณ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา

แนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ณ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 18 พฤศจิกายน 2565

แนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ณ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา

แนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ณ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 18 พฤศจิกายน 2565

แนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

แนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 18 พฤศจิกายน 2565 [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/11/ac8c68d8-20c3-46a3-8c36-f9c38196a227.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/11/be263ead-e391-4d19-bd28-f3802172a89d.mp4" /]

แนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ณ โรงเรียนทับสะแกวิทยา

แนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ณ โรงเรียนทับสะแกวิทยา 18 พฤศจิกายน 2565 [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/11/10a015d4-387c-419a-a147-707f6dee7e81.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/11/ff6e9281-1318-4ccf-854e-a9d54be0114a.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/11/4d183c64-0013-4f19-bff1-2fcceb5b9f93.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/11/76747199-7ff2-4d2f-991b-e64fd8949324.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/11/f9420376-ff38-4776-a50e-f3d151f539b8.mp4" /]

7
รู้จักเว็บนี้ได้อย่างไร ?