แนะแนวหลักสูตร วิทยาศาสตร์การประมง ณ โรงเรียนมารีอาวันทา ปรานบุรี