แนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ณ โรงเรียนหนองพลับวิทยา


แนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ณ โรงเรียนหนองพลับวิทยา

แนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ณ โรงเรียนหนองพลับวิทยา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565