แนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ณ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา


แนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ณ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา

แนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ณ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 18 พฤศจิกายน 2565