แนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ณ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา


แนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ณ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา

แนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ณ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 18 พฤศจิกายน 2565