หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงได้รับรางวัลนำเสนอผลงานทางวิชาการ


หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงได้รับรางวัลนำเสนอผลงานทางวิชาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงได้รับรางวัลนำเสนอผลงานทางวิชาการ

วันที่ 15-16 ก.พ. 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงได้ส่งตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ปี 3 เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต ครั้งที่ 9 @ ม.อ.ปัตตานี

สาขาประมง ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานทางวิชาการ ดังนี้
1) นายธนาวุฒิ นาคเขียว ได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย ระดับดี
2) นายธนากร เอกวัตร ได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ ระดับดี
3) น.ส.กฤษณา สังสาหร่าย ได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ ระดับดีเด่น

หลักสูตรฯ ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 3 คน ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้