หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง จัด“โครงการเปิดโลกความรู้ทางวิทยาศาสตร์การประมง”


หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง จัด“โครงการเปิดโลกความรู้ทางวิทยาศาสตร์การประมง”

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง จัด“โครงการเปิดโลกความรู้ทางวิทยาศาสตร์การประมง”

ในวันที่ 26 มิ.ย.2567 

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ทำกิจกรรมการปล่อยปูและลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ณ เขาตะเกียบ ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ณ วนอุทยานปราณบุรี ช่วงบ่าย คณาจารย์ได้มีการแนะนำหลักสูตร แผนการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย มีพี่วิทยากรภายนอกมาพูดเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ และรุ่นพี่แนะนำการเรียนกับน้องๆ ปี 1