ศิลปากรเพชรบุรี


เกี่ยวกับมหาลัย

ศิลปากรเพชรบุรี

อาคารกิจกรรมและนันทนาการ


ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของ มหาวิทยาลัยศิลปากร


รถลางสำหรับ รับ-ส่ง ที่ใช้ใน มหาวิทยาลัยศิลปากร


มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) วิทยาเขตสาสนเทศเพชรบุรี


อาคารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 • ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
 • อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
 • วนอุทยานปราณบุรี

พระราชวัง

 • วังไกลกังวล
 • วังมฤคทายวัน
 • อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

ชายหาด

 • ชะอำ
 • หัวหิน
 • สวนสนประดิพัทธ์
 • สามร้อยยอด

ตลาด

 • ตลาด Cicada
 • ตลาดโต้รุ่งหัวหิน

ห้างสรรพสินค้า

 • ห้างสรรพสินค้ามาร์เก็ต วิลเลจ
 • ห้างสรรพสินค้าบลูพลอต

สวนสาธารณะและอื่น ๆ

 • โพนกิ่งเพชร
 • สวนสัตว์หัวหิน
 • จุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟ
 • อุทยานราชภักดิ์
 • น้ำตกป่าละอู่
 • เขื่อนแก่งกระจาน

การเดินทาง

 • สถานีรถไฟหัวหิน
 • สนามบินหัวหิน
 • การขนส่งสาธารณะ
 • การเดินทางส่วนตัว

การเดินทาง

1. รถยนต์ จากกรุงเทพฯ มาถึง ม.ศิลปากร (เพชรบุรี) สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ

1.1 เส้นทางแรก (เส้นพระราม 2) ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ ทางหลวงหมายเลข 35 ผ่านจังหวัด สมุทรสาคร สมุทรสงครามแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษม เส้นทางหลวงหมายเลข 4 พอถึงแยกชะอําให้ใช้ถนน Bypass ชะอํา – ปราณบุรี เรื่อยมาจนเกือบถึงหัวหิน มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ทาง ขวามือ มีป้าย “มศก.” สีขาว ซึ่งเป็น คําย่อชื่อมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นจุดสังเกต รวมระยะทาง ประมาณ 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

1.2 เส้นทางที่สอง ใช้เส้นทางสายเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านพุทธมณฑล นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และใช้ถนนเส้น bypass ชะอํา – ปราณบุรี รวมระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

2. รถโดยสารประจําทาง จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี สามารถใช้บริการรถ โดยสารประจําทางปรับอากาศ (ป.1) มาถึง ม.ศิลปากร (เพชรบุรี) ได้หลายสาย คือ

2.1 สายกรุงเทพฯ -ประจวบคีรีขันธ์
2.2 สายกรุงเทพฯ -บางสะพาน

3. รถตู้ มาถึง ม.ศิลปากร (เพชรบุรี) คือ

3.1 รถตู้บริเวณสถานีขนส่งหมอชิต เป็นรถตู้สายกรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์
3.2 รถตู้บริเวณสถานีขนส่งสายใต้เก่า เป็นรถตู้สายกรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์ / รถตู้สายกรุงเทพฯ-ปราณบุรี

ภาพ ภาพรวมของอาคาร-สถานที่และการเดินทางใน ม.ศิลปากร (เพชรบุรี)