พิธีทำบุญตักบาตรและทำบุญสัตว์ทดลอง (วันที่ 10 ม.ค. 66)