ปฏิบัติการเลี้ยงเชื้อรา (Fungi)


ปฏิบัติการเลี้ยงเชื้อรา (Fungi)

ปฏิบัติการโรดสัตว์น้ำ (ย้อมแกรมแบคทีเรีย)