นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 “เลือกเส้นทาง สร้างอนาคต บนถนนสายอุดมศึกษา”


นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 “เลือกเส้นทาง สร้างอนาคต บนถนนสายอุดมศึกษา”

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26

“เลือกเส้นทาง สร้างอนาคต บนถนนสายอุดมศึกษา”

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมจัดนิทรรศการ นำเสนอหลักสูตรฯ จัดแสดงปูม้า ปลาดองใส แจกของที่ระลึกกับนักเรียนที่เข้ามาเยี่ยมชมบูท ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566