ทัศนศึกษา วันที่ 21 ต.ค. 65


ทัศนศึกษา วันที่ 21 ต.ค. 65

1. โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
2. All Shrimp ฟาร์มกุ้ง ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
3. ธนาคารปูม้า 3 แห่ง (ชุมชนคลองวัว / ปูม้าและแพปลาชุมชนแหลมผักเบี้ย /หาดเจ้าสำราญ-แหลมผัก) ในจังหวัดเพชรบุรี 2565