ตัวแทนจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ เข้าร่วมประกวด “เทพบุตรเทพธิดาชุดผ้าไทย


ตัวแทนจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ เข้าร่วมประกวด “เทพบุตรเทพธิดาชุดผ้าไทย

ตัวแทนจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ เข้าร่วมประกวด “เทพบุตรเทพธิดาชุดผ้าไทย”

นายธนาวุฒิ นาคเขียว และนางสาวปัญญารัตน์ อาชีวะประดิษฐ ตัวแทนจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ เข้าร่วมประกวด

“เทพบุตรเทพธิดาชุดผ้าไทย”

สร้างความรักษ์ในวัฒนธรรมของไทยและกล้าแสดงออกแก่นักศึกษา

ในงานอัตลักษณาภาษาศิลป์กับศิลปะศิลปินบนถิ่นไทยครั้งที่ 17 วันที่ 5 สิงหาคม 2566 โดยมี มทร. เป็นเจ้าภาพ ณ ศูนย์การค้ามาร์เกตวิลเลจ หัวหิน