ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบ ครั้งที่ 38 ณ ม.ขอนแก่น


ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบ ครั้งที่ 38 ณ ม.ขอนแก่น