ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สาวิกา กัลปพฤกษ์ เนื่องในอากาสได้รับเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566


ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สาวิกา กัลปพฤกษ์ เนื่องในอากาสได้รับเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566

ขขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สาวิกา กัลปพฤกษ์ เนื่องในอากาสได้รับเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566 ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 12 ตุลาคม 2566
“80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร”