ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิโชค บัวเหม และนายกฤติน สีสาวัน

Category: รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิโชค บัวเหม และนายกฤติน สีสาวัน

ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิโชค บัวเหม และนายกฤติน สีสาวัน

นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร ได้รับเกียรติบัตร เป็นนักศึกษาดีเด่น ในโครงการอัตลักษณา ภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย ครั้งที่ 17 ใน วันที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การค้ามาร์เกตวิลเลจ หัวหิน