ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวัฒน์ แซ่โต่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ


ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวัฒน์ แซ่โต่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวัฒน์ แซ่โต่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
(การประกวดปลาหมอสี รุ่น Flowerhorn 6-7.5นิ้ว ในงานประกวดปลาหมอครอสบรีดสวยงาม ครั้งที่ 11)
ณ ตลาดกลางปลาสวยงามฟิชวิลเลจ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี