ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิศามณี ตันสมบูรณ์ (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของสาขาวิทยาศาสตร์การประมง)


ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิศามณี ตันสมบูรณ์ (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของสาขาวิทยาศาสตร์การประมง)

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวนิศามณี ตันสมบูรณ์

(นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของสาขาวิทยาศาสตร์การประมง)

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ