ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รังสรรค์ ดวงแก้ว ศิษย์เก่า หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในงานCowboy Night 2566


ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รังสรรค์ ดวงแก้ว ศิษย์เก่า หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในงานCowboy Night 2566

ขอแสดงความยินดีกับ

ดร.รังสรรค์ ดวงแก้ว

ศิษย์เก่า หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในงานCowboy Night 2566