ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขัน บรรจุลูกพันธ์ุปลา


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขัน บรรจุลูกพันธ์ุปลา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ในการแข่งขัน บรรจุลูกพันธ์ุปลา งานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 38

ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น

รายชื่อคือ
1) น.ส. กฤษณา สังหร่าย
2) นายธนาวุฒิ นาคเขียว
3) น.ส. ปัญญารัตน์ อาชีวะประดิษฐ