กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ประมง ปี2566


กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ประมง ปี2566

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ประมง ปี2566

พี่ๆ ปี 3 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องประมง ทั้งน้องปี 1-2 และพี่ปี 4 เข้าร่วมทำกิจกรรม สร้างความรู้จักกัน เล่นเกมส์ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมดีๆ ของนักศึกษา

ขอบคุณทุกๆ คน ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม   วิทยาศาสตรการประมง @ศิลปากร