การอบรม “การศึกษาปลากระดูกอ่อน” ฉลาม และกระเบน


การอบรม “การศึกษาปลากระดูกอ่อน” ฉลาม และกระเบน

การอบรม “การศึกษาปลากระดูกอ่อน” ฉลาม และกระเบน    

(โดยวิทยากร คุณทัศพล กระจ่างดารา ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)  

เรียนรู้การจำแนกชนิดปลาเบื้องต้น เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับปลากระดูกอ่อน การจำแนกในระดับ order และ family การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ฉลามและปลากระเบน ปฏิบัติการจำแนกชนิดฉลามและปลากระเบน