การฝึกซ้อมย่อย การรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี


การฝึกซ้อมย่อย การรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี

การฝึกซ้อมย่อย การรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี 

      ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่ทุกคน

#เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ #วิทยาศาสตร์การประมง